5 Reasons Chris Farley Was A Comic Genius

The late, great Chris Farley was a comic genius in the same league as John Belushi...